Ενημέρωση Γονέων

                                                    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 

 

Στα πλαίσια συνεργασίας σχολείου- οικογένειας, σας καλούμε τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου από τις  

16.30 έως τις 20.00, να ενημερωθείτε προσωπικά από τις νηπιαγωγούς για το παιδί σας.