ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ"

Πραγματοποίηση  συνάντησης  Ομάδας Γονέων στο σχολείο.

Το θέμα της συνάντησης είναι:

«Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ»